26 آذر 1397

 

 


كارآفريني  
گزارش‌ها  
منابع آموزشي و كمك آموزشي سازمان  
ساير پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان  

 

 

 


چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان
چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان


فرهنگ توصيفي كارآفريني و اشتغال
توانمنديهاي جهاد دانشگاهي
سومین كنگره ملی و دومین كنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشكی بازساختی
اتوماسیون اداری و سازمانی

اشتغال > فعاليت ها > مطالعات و تحقيقات كاربردي > طرح هاي پژوهشي

طرح‌هاي پژوهشي اشتغال

پژوهش و نوآوري به عنوان يكي از مهمترين مسائل حياتي و نيروي محركه پيشرفت، توسعه و دستيابي به رفاه و استقلال واقعي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه سريع علوم، شكاف عميقي ميان كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته ايجاد شده و اين شكاف با شتاب گرفتن فناوري‌هاي نوين روز به روز در حال گسترش مي‌باشد.  
  از آنجا كه بروز فناوري‌هاي نوين، جهان را در آستانه دگرگوني بنيادي قرار داده و موجب شده كه نظام‌ها و روش‌هاي گذشته براي زمان حال و آينده ديگر كارساز نباشد و از طرفي توسعه تحقيقات كاربردي، باعث پيشبرد امور و توسعه همه جانبه كشورها شده و پايه‌گذار اشتغال مولد مي‌باشد، بدين منظور سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان درصدد برآمد تا با شناسايي و تعيين نيازهاي اساسي كشور، متناسب با فرهنگ ملي و بومي، گام مؤثري را در توسعه تحقيقات كاربردي و نيز فراهم نمودن بستري مناسب جهت اشتغال فارغ‌التحصيلان و كمك به رفع مشكل بيكاري آنان بردارد. 
  بر اين اساس، اين سازمان با توجه به سياست‌هاي اصولي خود و مطابق با تجارب و توانمندي‌هاي تخصصي و اجرايي واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي و در برخي موارد از طريق بخش خصوصي، تعدادي طرح پژوهشي را كه كاربرد مستقيم و آثار ملموس در توسعه اشتغال دانش‌آموختگان داشته، به انجام رسانده و يا در دست انجام دارد. 
  اين پژوهش‌ها در برخي موارد با در نظر گرفتن نيازهاي مبرم كشور انتخاب گرديده و با انجام مطالعات و بررسي‌هاي لازم به شناسايي موانع اشتغال كشور در ساختارهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز ارائه روش‌هاي مناسب جهت رفع آنها مي‌پردازد.
  در مواردي نيز، زمينه‌ها و فرصت‌هاي شغلي مناسب و اشتغالزا در سطح ملي، منطقه‌اي و محلي توسط كارشناسان و متخصصين امر شناسايي مي‌شود كه پس از انجام بررسي و امكان‌سنجي‌هاي لازم، نتايج آن در جهت توسعه و ايجاد اشتغال دانش‌آموختگان مي‌تواند مورد بهره‌برداري قرار گيرد.
  اميد است تحقيقات بعمل آمده مورد استفاده مطلوب عموم دست‌اندركاران مرتبط با اشتغال قرار گرفته و با حمايت بيشتر سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان و دستگاههاي اجرايي، زمينه مناسبي را براي رفع تنگناها و معضلات اشتغال، به ويژه اشتغال دانش‌آموختگان فراهم نمايد.

عناوين پيشنهادي طرحهاي پژوهشي سازمان
در سال 1380، تعداد 48 عنوان طرح پژوهشي و زمينه كاري (در 5 گروه) از سوي سازمان به واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي پيشنهاد گرديد و از آنان درخواست شد تا بر اساس سوابق و توانايي‌هاي تخصصي و اجرايي خويش اقدام به تعريف و پيشنهاد طرح در قالب « پرسشنامه طرحهاي پژوهشي اشتغال » نموده و به سازمان ارسال دارند. همچنين توصيه گرديد طرح‌هاي ارائه شده كاربرد مستقيم و آثار ملموس در توسعه اشتغال دانش‌آموختگان داشته باشد. عناوين پيشنهادي سازمان در جدول ذيل نشان داده شده است.

عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهاد شده به سازمان
به دنبال پيشنهاد عناوين 5 گروه و زمينه كاري از سوي سازمان، طي سالهاي 1380، 1381 و 1382 به ترتيب تعداد 83 ، 54 و 40 طرح پژوهشي به سازمان ارسال گرديد.عناوين طرح‌هاي پژوهشي پيشنهادي به تفكيك در جداول ذيل ارائه شده است.

? عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهادي سال 1380
? عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهادي سال 1381
? عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهادي سال 1382

 

 

 

عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سازمان
پس از بررسي و ارزيابي طرح‌هاي پيشنهاد شده به سازمان، تعدادي از طرح‌هاي ارسالي بر اساس سياست‌هاي سازمان و با توجه به شاخص‌ها و معيارهاي مورد نظر از جمله مناسب بودن موضوع و شرح خدمات پيشنهادي، تخصص، توانمندي و تجارب فرد يا واحد مجري، بودجه و مدت زمان پيشنهادي و . . . توسط شوراي پژوهشي به تصويب نهايي رسيد. عناوين طرح‌هاي مصوب سازمان طي سالهاي 1382-1379 به تفكيك در جداول ذيل ارائه شده است.


? عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1379
? عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1380
? عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1381
? عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1382

 

 

 

 

فرم‌ها

? پرسشنامه طرح پژوهشي (فرمت Word 2000)
? پرسشنامه طرح پژوهشي (فرمت pdf)

 

 

نمودارها
? نمودار پژوهشهاي اشتغال طي سالهاي 1382-1380 (فرمت pdf)


þ  عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهادي سال 1380
þ  عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهادي سال 1381
þ  عناوين طرحهاي پژوهشي پيشنهادي سال 1382
þ  عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1379
þ  عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1380
þ  عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1381
þ  عناوين طرحهاي پژوهشي مصوب سال 1382
 

 

 
شبكه پژوهشگران و خبرگان حوزه كار و اشتغال
پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
بانك اطلاعات تخصصي اشتغال و كارآفريني
كتابخانه تخصصي اشتغال و كارآفريني
كلينيك صنعت
اولین نمایشگاه كسب و كارهای موفق در فضای مجازی

 

 

 

 

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان (ستــفا) مي باشد.

استفاده از اطلاعات با ذکر منبع بلامانع است.