26 آذر 1397

 

 


كارآفريني  
گزارش‌ها  
منابع آموزشي و كمك آموزشي سازمان  
ساير پايگاه هاي اطلاع رساني سازمان  

 

 

 


چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان
چهاردهمين گردهمايي سراسري مديران حوزه تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش آموختگان


فرهنگ توصيفي كارآفريني و اشتغال
توانمنديهاي جهاد دانشگاهي
سومین كنگره ملی و دومین كنگره بین‌المللی سلول‌های بنیادی و پزشكی بازساختی
اتوماسیون اداری و سازمانی

اشتغال > فعاليت ها > اطلاع رساني > فهرست طرح‌ها و پروژه‌هاي اداره امور اطلاع‌رساني

فهرست طرح‌ها و پروژه‌هاي اداره امور اطلاع‌رساني

 

نظام‌ جامع اطلاع‌رساني اشتغال
 وب‌سايت ارائه اطلاعات جامع اشتغال در سطح ملي جهت بهره‌برداري سياستگذاران، كارآفرينان، كارفرمايان، سرمايه‌گذاران، كارجويان و شاغلين

سيستم گزارش عملكرد پرسنل
وب‌سايتي جهت ثبت اطلاعات عملكرد پرسنل و تهيه گزارش‌هاي عملكرد واحدها و ادارات در مقاطع زماني مختلف

سيستم رياست سازمان
وب‌سايتي جهت ارائه فعاليت‌ها و دستاوردهاي سازمان همياري اشتغال و معرفي رياست سازمان

سايت ITjob
اين سايت جهت
  1- اطلاع‌رساني موضوعات مشترك ITواشتغال
  2- اطلاع‌رساني "پروژه الگويي برنامه ملي توسعه منابع انساني و اشتغال بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات" ايجاد شده است كه يكي از بخش‌هاي طرح جامعITjobمي‌باشد

سايت سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان (Eshteghal.ir)
وب‌سايت رسمي سازمان همياري اشتغال مجدداً با رويكرد جديد سازمان، طراحي و پياده‌سازي شده است

سايت اطلاع‌رساني شغلي فارغ‌التحصيلان (Jobiran.com)
ارتقاء امكانات و قابليت‌هاي خدماتي و اطلاعاتي وب‌سايت (Jobiran.com)

   - بخش نرم‌افزار

1- طراحي، پياده‌سازي و توسعه سايت اطلاع‌رساني بازاركار (jobiran.com)
هدف: ساماندهي اطلاعات بازار كار از طريق هدايت شغلي نيروي انساني فارغ‌التحصيل

 

2- طراحي و پياده‌سازي وب سايت قوانين

هدف: ارائه مجموعه قوانين كشور از مشروطه تا سال 79

 

3-طراحي و پياده‌سازي وب سايت كتابخانه مجازي Virtual Library

هدف: ارائه بانك اطلاعاتي كتب با امكان جستجوي پيشرفته

 

4-طراحي و پياده‌سازي وب‌سايت نشريه شيمي(www.ijcce.ac.ir)

هدف: ارائه خدمات نرم‌افزاري به مجموعه‌هاي خارج از سازمان

 

5- طراحي و پياده‌سازي وب سايت جهاددانشگاهي علم و صنعت (www.JDEVS.com)

هدف: ارائه خدمات نرم‌افزاري به مجموعه‌هاي خارج از سازمان

 

6- طراحي و پياده‌سازي وب سايت Accountingجهاددانشگاهي(isp.jobiran.com)

هدف: كنترل و اطلاع‌رساني وبي سرويس دهنده هاي خطوط اينترنت(ISP) از طريق نرم افزار NTTacPlus

 

7- طراحي و پياده‌سازي سايت جشنواره قرآن دانشجويان سراسر كشور(www.ISQA.ir)
هدف: ايجاد وب‌سايت اطلاع‌رساني جشنواره قرآن دانشجويان سراسر كشور

8- طراحي و پياده‌سازي سايت دبيرخانه مرحله اول طرح  تكفا(www.MPOResaerch.com)
هدف: اطلاع‌رساني طرح‌ها و ايده‌هاي طرح تكفا

9- طراحي و پياده‌سازي سايت مركز اطلاع‌رساني شغلي دانشگاهصنعتي شريف(www.harif.Jobiran.com)

هدف: اطلاع‌رساتي مركز اطلاع‌رساني شغلي دانشگاه صنعتي شريف كه جزء مراكز سازمان همياري اشتغال مستقر در دانشگاه صنعتي شريف مي‌باشد.

10- طراحي و پياده‌سازي سايت سازمان صنايع دستيايران(www.HandiCrafts.ir)
هدف: ارائه خدمات نرم‌افزاري به مجموعه‌هاي خارج از سازمان

11- طراحي و پياده‌سازي سايت همايش نقش اطلاع‌رساني شغلي در بازار كار(www.Jobiran.com\Jobseminar)

هدف: اطلاع‌رساني همايش نقش اطلاع‌رساني شغلي در بازار كار

 
12- طراحي سيستم الكترونيكي مجموعهقوانين و مقررات كل كشور (لوح قانــون 2)

13- ايجاد وبلاگ سايت JOBIRAN
هدف: ايجاد بلاگ هاي تخصصي مرتبط با وب‌سايت JOBIRAN

 

14- ايجاد وب‌سايت مركز رشد IT  جهاد دانشگاهي(www.ITIncubator.com)

هدف: معرفي خدمات  مركز رشد ITجهاد دانشگاهي

 

12-ايجاد وب‌سايت پورتال اشتغال(www.jobportal.ir)

هدف: ارائه كليه اطلاعات حوزه اشتغال

 

13-ايجاد وب‌سايت عملكردپرسنل(www.amalkard.lmis.ir)

هدف: ايجاد بانك اطلاعات كاركرد پرسنل جهت ايجاد گزارش‌هاي مقطعي

 

14- ايجاد وب‌سايت رياست سازمان

هدف: ارائه فعاليت‌ها و دستاوردهاي سازمان همياري اشتغال و معرفي رياست سازمان

 

15- ايجاد وب‌سايت اطلاع‌رساني ITو اشتغال(www.ITjob.ir)

هدف: اطلاع و خدمات‌رساني موضوعات مشترك ITو اشتغال و اشتغال مبتني بر IT

 اطلاع‌رساني "پروژه الگويي برنامه‌ ملي توسعه منابع انساني و اشتغال بر پايه فناوري اطلاعات و ارتباطات"

 

16- سايت سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان

هدف: ايجاد مجدد وب‌سايت رسمي سازمان همياري اشتغال با رويكردهاي جديد سازمان و تكنولوژي روز

 

 
   - بخش سخت افزار و شبكه

 

1- راه‌اندازي ISPدر مراكز جهاد دانشگاهي سمنان، قم، اروميه، كرمانشاه، اهواز

2- واگذاري و راه‌اندازي خطوط اينترنت براي واحدهاي جهاد دانشگاهي

3- خدمات Hostingبه مراكز و واحدهاي جهاد دانشگاهي

 

 

   - برگزاري همايش‌ها، سمينارها و كارگاه‌هاي آموزشي

 

1- برگزاري يك دوره آموزش اينترنت و اطلاع‌رساني شغلي

هدف: آشنايي كارشناسان واحدهاي جهاد دانشگاهي با مفاهيم اطلاع‌رساني شغلي، افزايش توان آنها در بهره‌برداري مناسب و بهينه از توانمنديهاي موجود و شناخت شبكة سراسري جهاد

 

2- همايش نقش فناوري اطلاعات در اشتغال

اهداف:

1. ارائة طرحهاي عملي در به كارگيري IT، براي ايجاد اشتغال.

2. شناسايي تواناييهاي بالقوة ITدر ايجاد زمينه‌هاي اشتغال.

3. اتخاذ استراتژي و سياستهاي لازم براي توسعة نظام اشتغال كشور، با بهره‌گيري از فناوري اطلاعات.

4. ارائه راهكارهاي لازم براي هدايت نيروي كار به سمت مشاغل داراي ارزش افزودة بالا.

5. معرفي فرصتهاي شغلي جديد حاصل از فناوري اطلاعات.

6. آشنايي بيشتر مسئولان دستگاههاي اجرايي به اهميت فناوري اطلاعات در توسعة جهشي جمهوري اسلامي.

 

3- همايش نقش اطلاع‌رساني شغلي در بازار كار

اهداف:

· مطالعه در ساختار اطلاع‌رساني شغلي و بررسي اثرات آن در فرآينداشتغال

· شناسايي و بررسي بسترها و زيرساختهاي لازم جهت پياده‌سازي الگويمناسب نظام اطلاع‌رساني بازا ركار در كشور

· ايجاد زمينه‌هاي مناسب جهت آموزش و آشنايي مراكز كاريابي بامفاهيم و ابعاد اطلاع‌رساني شغلي و شيوه‌هاي نوين كاريابي

· ارتقاء دانش عمومي خدمات اطلاعرساني و مشاوره و راهنمايي شغلي وگسترش فرهنگ كاريابي در جامعه

· بررسي راهكارهاي علمي و عملي در جهت تقويت بستر ارتباطي مراكزعلمي و دانشگاهي با بازار كار

 

4- كارگاههاي آموزشي طرحUNDP

هدف:توانمندسازي و ارتقاء دانش مديران، كارشناسان و مجريان پروژههايICTكشور در زمينه مفاهيم اساسي و مباني دولت الكترونيكي و اصلاحات الكترونيكي،مهارتهاي لازم براي مهندسي مجدد فرايند، شناخت مؤلفه‌هاي يك طرح تجاري در فضايگسترده تجارت الكترونيكي براي جمعي از نمايندگان ويژهICTدستگاههاي اجرايي واستانها، نمايندگيهاي شوراي عالي انفورماتيك و اطلاع‌رساني، مديران مراكز رشد وپاركهاي علمي و تحقيقاتي و كارشناسان و مجريان طرحها و پروژههاي IT


 

 

 

 
شبكه پژوهشگران و خبرگان حوزه كار و اشتغال
پايگاه اطلاع‌رساني اشتغال كارجو، كارفرما
بانك اطلاعات تخصصي اشتغال و كارآفريني
كتابخانه تخصصي اشتغال و كارآفريني
كلينيك صنعت
اولین نمایشگاه كسب و كارهای موفق در فضای مجازی

 

 

 

 

 

كليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال دانش‌‌آموختگان (ستــفا) مي باشد.

استفاده از اطلاعات با ذکر منبع بلامانع است.